testUtils

-- import "go.lukeharris.dev/testUtils"

Usage

type TestUtils

type TestUtils struct {
}

func Setup

func Setup(t *testing.T) *TestUtils

Returns pointer to new TestUtils instance

func (*TestUtils) BoolEq

func (u *TestUtils) BoolEq(got, expected bool)

Asserts if booleans are equal

func (*TestUtils) BytesEq

func (u *TestUtils) BytesEq(got, expected []byte)

Asserts if bytes are equal

func (*TestUtils) IsNil

func (u *TestUtils) IsNil(got interface{})

Asserts if value is nil

func (*TestUtils) IsNotNil

func (u *TestUtils) IsNotNil(got interface{})

Asserts if value is non-nil

func (*TestUtils) StrEq

func (u *TestUtils) StrEq(got, expected string)

Asserts if strings are equal

Copyright © Luke Harris 2021